• Polish

Nurkowaniem zająłem się w 1999 roku. W roku 2004 po wykonaniu ok.1300 nurkowań przystąpiłem do kursu instruktorskiego na stopień Advanced Nitrox Instruktor w federacji IANTD. Po dwóch latach przystąpiłem do kursu Advanced Trimix Instruktor. Kurs ukończyłem w kwietniu 2006 roku.
Brałem udział w wielu projektach nurkowych - między innymi dwukrotnie w biciu rekordu Rosji w głębokim nurkowaniu jako koordynator i główny nurek zabezpieczający; w biciu rekordu Belgii w głębokim nurkowaniu jako koordynator i główny nurek zabezpieczający; w biciu rekordu Polski w głębokim nurkowaniu kobiet jako koordynator i główny nurek zabezpieczający.
Wielokrotnie organizowałem swoje projekty głębokich nurkowań. Począwszy od 2004 roku wykonałem ponad 200 nurkowań poniżej 100m.