• Polish

Romek Hłobaż - nurek zawodowy i techniczny, instruktor trener nurkowania wielu federacji, wydał ponad 1550 certyfikatów, wyszkolił ponad 80 instruktorów oraz wielu znanych polskich nurków technicznych. Obecnie aktywny status nauczycielski -NAUI (Curse Director), SSI(DC/HTRx), PADI/DSAT(MI/TRX). Wyróżniony za osiągnięcia dydaktyczno/wychowawcze państwowym odznaczeniem - Medal Komisji Edukacji Narodowej". Odbył w swojej karierze 5500 nurkowań na akwenach całego świata, uczestniczył jako konsultant i nurek zabezpieczający w rekordzie głębokości Polski i innych ciekawych projektach nurkowych. Mając świadomość ryzyka i respekt nie zagłuszony rutyną, głębokość 100 m przekraczał kilkadziesiąt razy a jego wiedza, spokój i opanowanie, wielu pozwoliła na bezpieczny powrót z tej głębokości. Autor filmowych zdjęć specjalnych - www.filmpolski.pl. Autor książki „Dotknąć głębi’ – www.dotknacglebi.pl